19.10.2011 - PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI NA PRIJEDLOG ZAKONA O OTPADU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Građanska inicijativa
“NE KAŠTIJUN”
Mob. 091 255 8 263Medulin, 04. Listopada, 2011.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Predmet : PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI NA PRIJEDLOG ZAKONA O OTPADU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA


Poštovani,

U svezi javne rasprave o prijedlogu zakona o otpadu, s konačnim prijedlogom zakona (Zagreb, rujan 2011.) ovim putem tražimo od vas da u svrhu sprječavanja daljnje, legalne devastacije ljudskog zdravlja i prirodnog okoliša u RH, uvažite slijedeće primjedbe i date odgovore na slijedeća pitanja.


PRIMJEDBE:

Tražimo da se ne mijenja odredba POSTOJEĆEG zakona kojom se NE dopušta uvoz otpada u svrhu energetske oporabe i koji glasi:
Članak 47.
(1) Zabranjuje se uvoz opasnog otpada.
(2) Zabranjuje se uvoz otpada radi odlaganja i korištenja u energetske svrhe.


Ovo se novim zakonom nažalost pokušava promijeniti:
Članak 84.
(2) Dopušta se uvoz otpada čijom se materijalnom oporabom dobiva novi proizvod ili sirovina ili u svrhu energetske oporabe ako za to postoje osobe koje imaju Dozvolu ili ovlašteni obrađivači za oporabu te vrste otpada u Republici Hrvatskoj.

PITANJA:

Zašto je iz postojećeg zakona brisan: Članak 26. (2) koji zahtjeva da „Prilikom skupljanja komunalnog otpada mora se iz njega izdvojiti opasan otpad i njime gospodariti u skladu s ovim Zakonom.“
Koja je svrha članka 9 kojim se za posebne vrste otpada ukida status otpada ako (izmedju ostalog) za takvu tvar ili predmet postoji tržište i potražnja? Znači li ovo da opasna otpadna ulja prestaju biti opasna otpadna motorna ulja i dekretom jednostavno postaju predmet potražnje ako ih npr. cementna industrija potražuje za spaljivanje u svojim pećima?

Unaprijed zahvaljujemo na cijenjenom odgovoru, unutar 10 dana.

Uz moguće nejasnoće i pojašnjenja, ostajemo na raspolaganju.

S osobitim poštovanjem,
Koordinator Građanske inicijative
NE KAŠTIJUN
Božo Benčić
Dostavlja se :

- Zupanija Istarska
- Gradu Pula
- Općina Medulin

Početna