11.10.2009 - ŽCGO Kaštijun će koštati više od 600 milijuna kuna

PULA – Obzirom na postojeće nedoumice u javnosti glede cijene, izvora financiranja i rokova izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, aktualizirane odlukom Europske komisije o dodjeli 4,6 milijuna eura iz pretpristupnog programa EU (IPA), o čemu je sporazum potpisan 29. lipnja, na naš je upit iz tvrtke Kaštijun d.o.o. pristiglo pojašnjenje navedenih detalja.

Ukupni troškovi projekta iznose 84,4 milijuna eura, odnosno 72,4 milijuna te PDV 12 milijuna eura, a priprema, izgradnja i rad centra u trajanju od 2007. do 2040. godine podijeljeni su na pet faza. S obzirom na složenost ovog projekta, vremensko trajanje provedbe svih faza i njihovu vrijednost, u financiranju je predviđeno sudjelovanje različitih izvora, samostalno ili u kombinaciji: županijskog i gradskih/općinskih proračuna, sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sredstava programa IPA, sredstava zajma (Europska banka za obnovu i razvoj). Jedinice lokalne samouprave i Istarska županija u ukupnoj cijeni sudjeluju s 12 milijuna eura, iz IPA programa je 4,6 milijuna eura, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izdvaja 12,3 milijuna eura, iz kredita EBRD je 19,8 milijuna eura, povrat PDV-a je 10 milijuna eura, a od naknade za odlaganje i obradu otpada planirano je 25,5 milijuna eura. Kada ŽCGO Kaštijun, naime, započne s radom, svi daljnji investicijski i operativni troškovi financirat će se naplatom usluga tijekom 30 godina rada.

Faza 0 od 2007. do 2012. godine obuhvaća pripremne aktivnosti, odnosno pribavljanje potrebne dokumentacije, od procjene o utjecaju na okoliš, elaborata odabira tehnološkog rješenja tehnologije za MBO, idejnog projekta, studije izvodljivosti cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, analize troškova i koristi do zahtjeva za potvrdom pomoći za velike projekte (IPA aplikacija), potrebnih dozvola te pripreme tehničke dokumentacije za pristupnu prometnicu i njezine izgradnje. Faza 0 vrijedna je 4,9 milijuna eura, izvor su županijski i proračuni jedinica lokalne samouprave te Fond za zaštitu okoliša, a do sada je utrošeno oko 568.000 €.

Sljedeće tri faze planirane su od 2009. do 2012. godine Izgradnja odlagališnih ploha za prvih 5 godina rada i pripadajućih objekata u sklopu ŽCGO-a Kaštijun čini Fazu 1. Ona obuhvaća izgradnju ulazno-izlazne zone, odlagališnih ploha za komunalni i neopasni proizvodni otpad za prvih 5 godina rada i nabavu opreme za ŽCGO s vozilima za transport otpada. Cijena je 17,8 milijuna eura, što pored navedenih 4,6 milijuna eura iz IPA programa, osiguravaju Fond (8 milijuna) te županija i JLS (5,1 milijun).

U Fazi 2 gradi se postrojenje za obradu komunalnog otpada (MB0), čija je vrijednost 24,2 milijuna eura, od čega iz kredita EBRD 19,8 milijuna, a iz povrata PDV-a 4,3 milijuna eura.

U Fazi 3 predviđena je izgradnja 6 pretovarnih stanica za ukupno 6,2 milijuna eura, a na teret Fonda (4,1 milijun eura) i jedinica lokalne samouprave (2,1 milijun eura).

Sam rad ŽCGO-a Kaštijun je Faza 4 i započinje po završetku izgradnje ŽCGO-a. Obuhvaća prihvat, obradu i odlaganje obrađenog otpada. Nakon pet godina rada predviđa se izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije (zelene struje) iz otpada, a ostale odlagališne plohe gradit će se prema utvrđenoj dinamici, odnosno po potrebi. Planirani troškovi ove faze od 2013. do 2040. godine su 31,1 milijun eura, odnosno 25,5 milijuna eura iz naknade za usluge i 5,6 milijuna eura iz povrata PDV-a.

Projekt je još uvijek u ‘nultoj’ fazi: u tijeku je priprema natječajne dokumentacije za nabavu usluga, opreme i radova potrebnih za realizaciju Faze 1, a početak gradnje se očekuje u studenom 2010. godine. Izdavanje lokacijske dozvole očekuje se tijekom ovog mjeseca. Pri MBO tehnologiji se ostaje, ali se neće, kako je ranije bilo dogovoreno s tvrtkom Ecorec, graditi pilot postrojenje za proizvodnju goriva iz otpada, jer će se postrojenje za MBO financirati sredstvima zajma EBRD-a.

Ovdje možete vidjeti cijeli plan financiranja projekta s navedenim iznosima po fazama, a preostaje pratiti sam tijek projekta, posebice u odnosu na osiguranje novca i nezadovoljstvo građana koji su najavili daljnje akcije, pa i mogućnost blokade rada Kaštijuna. (MBM)

Za više informacija klikni ovdje ...

Početna