11.11.2009 - Kaštijun-u d.o.o. - predano 6.320 potpisa protiv !

Predstavnici građanske inicijative «NE Kaštijun» i Općine Medulin, predali su tvrtki Kaštijun ukupno 6.320 potpisanih obrazaca protiv kreditnog financiranja Europske banke za obnovu i razvoj (EBOR) za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Koordinator inicijative Božo Benčić tom je prilikom izjavio da nadležna tijela koja su bila dužna sprovesti zakonom utvrđenu proceduru informiranja javnosti, vezano uz dodjelu kredita EBOR-a, ni ovaj put nisu kvalitetno i objektivno obavili svoj posao.

-Sve što su dosada odradili tvrtka Kaštijun, Istarska županija i Ministarstva zaštite okoliša, učinjeno je u tajnosti i kukavički kako bi se žitelji prisilili na prihvaćanje tog projekta. Najgora od svih obmana je tvrdnja da se budući Centar za zbrinjavanje otpada ne nalazi na izvorištima i vodozaštitnim zonama. Naime, istina se može lako utvrditi uvidom u adekvatne karte, na kojima je vidljivo postojanje više od 15 izvora vode i I. II. i III. skupine vodozaštitne zone, rekao je Bančić.

Smatra da i ovaj put kada je u pitanju financiranje projekta, svojim potpisima dokazuju da otpora ima sve više i da će još više eskalirati. Rekao je da ulaganje novca u ovaj projekt nema budućnosti i da se radi o nerazumnoj odluci. Na kraju je kazao da će građani Pule i Medulina kao i cijela istarska javnost, braniti svoja demokratska prava i zaštititi izvore voda, pa makar i svojim tijelima. Predstavnici inicijative danas će obrasce protiv kreditiranja Kaštijuna dostaviti uredu EBOR-a u Zagrebu. (D. B. P.)

Za više informacija klikni ovdje ...

Početna