21.03.2010 - Prosvjed u Pazinu, 19.03.2010

Poštovani predstavnici medija i svi Pazinjani,

Ovaj prosvjedni skup u Pazinu, ovdje ispred odjela građevinske inspekcije, najmanje smo mi željeli. Naš je cilj mirna i dobra suradnja sa svima koji žele dobro narodu cijele Istre, sa svima koji žele očuvati zdrav okoliš za budućnost.

Isprovocirani nebrigom i nesuradnjom MZOPU, i odjelom za
inspekcijske poslove, a posebice odjelom građevinske inspekcije
PJ u Pazinu za područje Istarske županije i načelnikom
g.BORISOM BERVIDOM, dipl.ing.građ. koji su odbijali svaku
predloženu suradnju, pa čak i razgovor telefonom, rezultiralo je
ovim prosvjedom.

Napominjem da na zamolbu g-đe državne tajnice za inspekcijske
poslove, g-đe JOSIPE BLAŽEVIĆ-PERUŠIĆ, dipl.ing.arh. koja se,
vidjevši da mislimo ozbiljno, ipak odlučila pozvati me telefonom
jučer 18.ožujka 2010. u cca 10:40 sati, mi smo odlučili smanjiti
obim prosvjeda i oštricu retorike, ali ustrajemo i dalje na
ukazivanju slijedećeg:

• Neshvatljivu sporost inspekcijske službe kada treba zaštititi okoliš od devastacije
• Neshvatljivu nezainteresiranost inspekcijske službe da spriječi takvo NE SANIRANJE starog deponija smeća na ili u blizini I, II i III kategorije zaštite voda
• Neshvatljivo NE REAGIRANJE na prijavu koju je Općina Medulin uputila još davne 2008. NIKAKVOG SLOVA ODGOVORA do današnjeg dana, ali zato uporno odbijanje svih naših pokušaja u posljednjih šest tjedana da mirno porazgovaramo o nizu učinjenih propusta u dosadašnjoj sanaciji sanitarnog deponija pored Kaštijuna, koji su od bitnog značaja
• Neshvatljivost da se dozvoljava izvoditi tz. sanacija na način prekrivanja zemljom 50 godina starog smeća koje se tu nezakonito i nekontrolirano odlagalo prvih 40-tak godina, do njegove legalizacije
• Neshvatljivo da se ozakonjuje takva, prije spomenuta tz. sanacija na kraškom krajobrazu u ili u blizini niza izvora pitke vode, blizini mora, neposrednoj blizini zaštićenog parka prirode Rta Kamenjak čije je oplemenjivanje nedavno financirano iz sredstava Evrope.


Kao što je poznato, nazovi sanacija je započela navodne 2006., no od tada nikakva službena zabilješka nije učinjena od strane građevinske inspekcije, ako i jeste, pitam se zašto do današnjeg dana o tome nije službeno obaviještena općina Medulin.

Upravo iz spomenutih razloga građanska inicijativa NE KAŠTIJUN pokreće prijavu na dosadašnju sanaciju, koju je proslijedila Općina Medulin dana 23. prosinca 2008. Budući da nema nikakvog odgovora, pokrečemo ponavljanje postupka iste prijave dana 24. lipnja 2009. ali opet bezuspješno, NEMA ODGOVORA. Budući da smo poznati po upornosti, pokrećemo i treći put prijavu za takvu sanaciju dana 09.prosinca 2009. i s istom upoznajemo i HRVATSKI SABOR, Odbor za zaštitu okoliša. Odbor promptno reagira i dana 04. sječenja 2010. svojom predstavkom traži od MZOPU da ih izvijeste o poduzetom, no pogađate, NEMA ODGOVORA.

Pokušavamo šest tjedana stupiti u telefonski kontakt sa nadležnima da mirno porazgovaramo i utvrdimo gdje je sve zapelo, odgovor g.BORISA BERVIDA je u više navrata bio, da nas neće primiti na razgovor budući da se o svemu sastavlja dopis koji će nam biti poslan.

Zbog svega rečenoga smo nažalost ostali bez suradnje s nadležnima i ništa osim ovog prosvjeda nam nije preostalo.

S obzirom da se radi o višegodišnjem otezanju sastavljanja službene isprave o nezakonitoj sanaciji starog odlagališta otpada Kaštjun, s pravom sumnjamo da se pogoduju takvim nezakonitim radnjama.

Stoga tražimo provjeru posjeduje li investitor radova na sanaciji dosadašnjeg odlagališta svu potrebnu dokumentaciju za izvođenje radova, a da je ona u skladu sa zaštitom okoliša i zdravlja ljudi,

• Suglasnost nadležnih institucija ZA OVAKVU SANACIJU KAKVA SE OBAVLJA, budući da se u samoj blizini dosadašnjeg odlagališta nalaze mnogi izvori vode. Zbog probijanja jake vodene žile prije 50-tak godina i nemogućnosti ispumpavanja velikih nadolazećih količina vode, odustalo se od daljnjeg iskopavanja rude. Donesena je odluka o zatrpavanju jame duboke 30-tak metara, promjera cca 70-tak metara. TAKO JE NASTALO PRVO DIVLJE ODLAGALIŠTE ZA PULJŠTINU KOJE JE NAKON PROTEKLIH DECENIJA LEGALIZIRANO, ALI NIKAD ISPRAVNO SANIRANO!!! Sada smo s punim pravom očekivali i očekujemo pravu sanaciju!
• Suglasnost nadležnih institucija za zaštitu baštine, budući da se u blizini dosadašnjeg odlagališta nalaze pretpovijesne gradine i Austrijska tvrđava.
• Suglasnost nadležnih institucija za zaštitu baštine, budući da se u blizini dosadašnjeg odlagališta nalazi zaštićeni park prirode “Rt Kamenjak” čija se flora i fauna u moru i na kopnu štiti sredstvima pristiglim iz Europe, koja je zainteresirana za njegovu zaštitu.
• Suglasnost nadležnih institucija za zaštitu baštine, budući da se u blizini dosadašnjeg odlagališta nalaze dvije park šume.
• Suglasnost nadležnih institucija za zaštitu baštine, budući da se u blizini dosadašnjeg odlagališta nalazi Općina Medulin, čija je osnovna djelatnost turizam.


Sanacija dosadašnjeg sanitarnog odlagališta “Kaštijun”, koja je u tijeku, po mišljenju građana Općine Medulin, je neprihvatljiva I VRLO OPASNA PO ŽIVOTE SVIH U TOM OKRUŽENJU.

1. Sanacija se izvodi na način prekrivanja zemljom i ozeljenjavanjem 50 godina starog smetlišta gdje se par decenija odlagalo smeće nelegalno, a kad se legaliziralo, odlagalo se nekontrolirano. Zaključak je vrlo logičan, odloženo je sve ono što nije ljudima trebalo, što je u raznim procesima proizvodnje bilo za odbaciti, svakako se tu mogu naći i veće količine opasnog otpada !!!
2. Netko je namjerno zaboravio na probijeni vodotok koji se nalazi točno ispod gomile odloženog SMEĆA SVAKE VRSTE! Prisjetimo se, zatrpavanju jame duboke 30-tak metara, promjera cca 70-tak metara, na kojoj se sada nalazi brdo smeća od još 30-tak metara, ukupan stup smeća je cca 60-tak metara u promjeru cca 70-tak metara.
3. Po pravilu struke (ovo je kraški krajobraz, vodeni izvori, blizina mora, blizina zaštićenog parka prirode Rta Kamenjaka, blizina naselja, blizina eko poljoprivrede itd. trebalo je i moralo se prići sanaciji tako da se zaštite priroda i ljudi, na način kao što se to čini u blizini Čakovca, u Totovcu. Odlagalište komunalnog otpada Totovec sanira se za primjer svima, kako se brine o okolišu i ljudima.

- Potrebno je iskopati sve nekontrolirano odloženo smeće,
- Potrebno je sortirati taj iskopani otpad, sirovine uputiti na reciklažu,
- Preostali nesortirani otpad samljeti i tada tako obrađen humus odložiti,
- Prije odlaganja potrebno je pripremiti vodonepropusnu podlogu odlagališta,
- Takvim se načinom ponovo odlaže svega cca 25% od ukupne mase.

4. Iz razloga svega navedenog, zahtijeva se uvid u građevinsku dozvolu za sanaciju dosadašnjeg sanitarnog odlagališta “Kaštijun”.
5. Utvrđivanje zakonitosti izgradnje objekata na prostoru odlagališta “Kaštijun”
6. Zahtijeva se utvrđivanje zakonitosti dosadašnje sanacije odlagališta “Kaštijun”
7. Zahtijeva se sanacija dosadašnjeg sanitarnog odlagališta “Kaštijun” po pravilima struke i uvjetima potrebitih za okruženje u kojem se to odlagalište nalazi.


S osobitim poštovanjem,
u ime građanske inicijative
Božo Benčić
Za više informacija klikni ovdje ...

Početna