08.04.2010 - Lokacijska dozvola za Kaštijun

Nakon više od godinu dana čekanja tvrtka Kaštijun ovih je dana dobila lokacijsku dozvolu za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun.

Iako je dozvala preuzeta, ona je nepravomoćna dok god ne završi rok od mjesec dana u kojem ostale stranke u postupku, poput Grada Pule i Istarske županije, na zagrebačkom Upravnom sudu mogu pokrenuti upravni spor. To im omogućuje Zakon o prostornom uređenju, budući da se na izdanu lokacijsku dozvolu ne može uputiti prigovor ili žalba.

Nakon što lokacijska dozvola postane pravomoćna moguće je konačno pokrenuti i proceduru za dobivanje građevinske dozvole za izgradnju centra.

Međutim građevinsku dozvolu će moći zatražiti tek onaj tko će na međunarodnom natječaju biti izabran kao najbolji ponuditelj za izvršenje radova i izradu dokumentacije. Kako doznajemo od direktorice tvrtke Kaštijun Vesne Dukić, paralelno se pripremaju natječaji za nadzor i radove, a nakon toga će se ići u raspisivanje natječaja za nabavku opreme.

Govoreći o datumima, Dukić tvrdi da najkasnije 31. prosinca 2012. godine centar mora biti gotov jer to je ujedno i krajnji rok u kojem se moraju iskoristiti bespovratna sredstva Europske unije. Naime, iz europskog programa IPA za izgradnju centra odobreno je ukupno 4,6 milijuna eura, no, kako doznajemo, taj bi se iznos mogao i znatno povećati, što bi u konačnici smanjilo udio u kreditiranju za MBO postrojenje.

Kao što je poznato, tvrtka Kaštijun je već prije predala svu potrebnu dokumentaciju Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBOR), u kojoj se za izgradnju mehaničko-biološkog postrojenja prvotno planirao dignuti kredit od 19 milijuna eura.

Budući da je ovih dana jedan planirani županijski centar u Hrvatskoj napravio nepotpunu IPA aplikaciju, čime je barem zasad izgubio mogućnost korištenja bespovratnog europskog novca, moguće je da se upravo ta sredstva prenamijene za izgradnju Kaštijuna i planiranog županijskog centra u Rijeci. (D. BAŠIĆ-PAKOVIĆ )

Početna